Zoo Tycoon 2 - anglická verze
PC

Štítky: Tycoon
Jazyk: AngličtinaAngličtina
Kód produktu: 11281
 • Kategorie

  PC / PC hry / Strategie
  Pro p?íznivce budovatelských strategií, zejména pak té, která nesla název Zoo Tycoon a na krabi?ce m?la logo Microsoftu je tu plnohodnotné pokra?ování hry - Zoo Tycoon 2. Hra sérii povznése do nové dimenze, a to doslova, nebo? je kompletn? ve 3D. To ovlivní pochopiteln? mnohé. Zejména tedy možnosti kamery, která vám nyní dovolí p?iblížit se mnohem blíže k míst?m, která máte chu? zkoumat podrobn?ji. T?šit se m?žete na 30 druh? zví?at, která budou propracovaná do nejmenších detail?, ješt? zábavn?jší animace, spoustu nástroj? a objekt? k výstavb? a zatraktivn?ní vaší zoologické zahrady. Interface a ovládání má být intuitivní a jednoduché. Chyb?t samoz?ejm? nebude tutoriál. Dále si budete moci vyzkoušet t?i herní typy - Campaign, Freeform a Sandbox. Objevíte ale i další novinky, nap?íklad nové módy - Zoo Guest mode, který vám umožní vaši zahradu projít jako každý jiný návšt?vník a užít si tak i všechny ty radosti, které svým návšt?vník?m v parku dop?áváte; Zoo Keeper mode, který vám umožní starat se o zví?ata jako ješt? nikdy p?edtím; a Photo mode, s jehož pomocí si budete moci po?ídit obrázky svých oblíbenc? (zví?at i návšt?vník?) a sdílet je s p?áteli online. Hra bude zahrnovat také encyklopedii (Zoopedia) obsahující nejr?zn?jší zajímavé informace o zví?atech.
 • Diskuze dočasně vypnuta

  Své dotazy k objednávkám prosím směřujte na email obchod@gamlery.cz. Děkujeme.

  Komentáře (0)

 • Recenze (0)