Total War Attila Age of Charlemagne
Digital

Aktivace: SteamSteamTyp hry: DLC
Kód produktu: 1007407
263 329 Kč
Nákupem získáte 3 Kredity
Lze objednat max. 1 ks na zákazníka.
 • Jedná se o dodatek a je nutné vlastnit základní hru Total War Attila v platformě Steam!
  Rozsáhlé nové tažení zasazené do raného středověku. Středověký svět plný rytířů a huskarlů, dobově zpracované uživatelského rozhraní. 8 hratelných frakcí s novými jednotkami, technologiemi a budovami. Nové herní funkce s událostmi spojenými s příběhem a zvoleným královstvím. Podrobnosti o obsahu
  Vyčerpaný, krvácející, zjizvený a ohněm strávený svět leží v troskách. Ovšem i ve vší té zkáze se najdou hrdinové ochotní učinit vše, aby otočili zoufalé národy zpět ke světlu, vědomostem a civilizaci. Bez ohledu na cenu, bez ohledu na prostředky... Nadchází věk několika vyvolených. Věk slávy, ve kterém se stará impéria rozpadla v prach a první skuteční králové budovali své mocné říše. Věk Karla Velikého. Píše se rok 768 n. l. a Karel Veliký se má po smrti svého otce dělit o francký trůn se svým bratrem. Muži s jeho ambicemi však může tato situace jen stěží vyhovovat, cítí totiž, že mu v žilách koluje ohnivá krev jeho děda, Karla Martela. Vztahy mezi oběma sourozenci se tak prudce ochlazují. Kontinent znavený konfliktem je plný přátel, protivníků a příležitostí, lidé dychtí po míru. Karel Veliký se záhy ocitá v čele nového věku vzdělání, náboženství a válčení a nemine jedinou šanci, jak šířit jednotu, stabilitu… a svůj vliv. Sasové, Saracéni a Vikingové samozřejmě nemohou ponechat takovéto ambice bez povšimnutí. K dosažení cíle tak bude zapotřebí mazanost, šarm, prozíravost i jistá dávka zákeřnosti.
  Karel Veliký, král Franků, otec Evropy.
  Budete kráčet v jeho šlépějích, nebo vás vaše ctižádost zavede ještě dál? Jedinečné tažení s novými herními prvky Doba Karla Velikého je výpravné rozšíření hry Total War: ATTILA, jež se odehrává ve středověké Evropě na rozsáhlé nové mapě tažení. Na zdejším území již byli různí králové a jejich království i dříve, ale tentokrát přichází vskutku jedinečný muž, který je schopný sjednotit celé národy a vybudovat věčný odkaz a definovat, co znamená být „král“. Dokážete být také takoví? Ocitnete se na úsvitu nového věku, ovšem ve vyčerpaném světě, jenž je unaven neustálým válčením. Dříve nevídané technologie a nové způsoby vedení boje jsou sice efektivní, ale nebudete se moci spoléhat jen na ně. Dobrý král je prozíravý a uvědomuje si, co všechno může po svém lidu chtít a jakou hranici již nesmí překročit. Ovšem to, že nějaký národ není ochoten bojovat, nijak neznamená, že k tomu není připraven. Evropa je i nadále tavicím kotlem navzájem znesvářených ideologií a hluboko zakořeněné nedůvěry. Zatímco se Staré impérium pomalu vytrácí z lidské paměti, různé hrozby a dozvuky jeho rozpadu stále rezonují světem a vytvářejí nová nebezpečí a nástrahy pro formující se národy. Vzniká jedinečná příležitost pro budování rozlehlých království, mocných nových států, které lze sjednotit pod praporcem civilizace rodící se z popela. Sláva vás již čeká – pokud prokážete, že máte schopnosti i odhodlanost samotného Karla Velikého. Nová mapa tažení a uživatelské rozhraní. Zbrusu nová mapa tažení Doby Karla Velikého se zaměřuje na Evropu od roku 768 n. l. dál. Obsahuje 52 provincií, jež lze postupně dobýt, vytváří detailně zpracovanou a z geopolitického hlediska velice proměnlivou počáteční situaci a přináší stovky hodin zábavy. Nový vzhled uživatelského rozhraní čerpá svou inspiraci ze středověkých uměleckých děl. Svým zpracováním, ve kterém se projevují vlivy iluminovaných manuskriptů, okenních vitráží a dalších prvků, propůjčuje hře i celému tažení zcela jedinečnou atmosféru.
  Hratelné frakce
  Doba Karla Velikého obsahuje celkem osm hratelných frakcí, z nichž každá má své vlastní rysy, rozpis jednotek i jedinečné a zároveň náročné podmínky vítězství, po jejichž dosažení si vyslouží označení „království“.
  Každá frakce těží ze specializovanosti svých rysů i jednotek a má přístup ke specifickým herním funkcím, jež zajišťují bohaté rozdíly v herním stylu, výzvách a herních prožitcích v závislosti na tom, koho se rozhodnete zdejším tažením provést.
  Na výběr máte následující možnosti:
  Království Karla Velikého
  Království Karla Velikého má potenciál sjednotit celou západní Evropu, ovšem sám Karel Veliký si je obtížnosti tohoto úkolu moc dobře vědom. V bitvě však dokáže motivovat své muže k hrdinským výkonům jako jen málokterý vojevůdce.
  Avaři
  Barbarští Avaři jsou nesmírně zdatní jezdci na koních a v sedle se jim nikdo nevyrovná. Jejich jízda dokáže s úspěchem využívat taktiku bleskových úderů, avarské armády navíc mají k dispozici množství jízdních lučištníků a kopiníků.
  Kordobské emiráty
  Rozvinutá islámská společnost Kordobských emirátů je po právu pyšná na své vědce a dokáže zvýšeným tempem zkoumat nové technologie. Velký vezír se u svého lidu těší velké úcty, což je zárukou vysoké úrovně veřejného pořádku.
  Asturijské knížectví
  Asturijské knížectví, jež na Iberském poloostrově založil vizigótský šlechtic Pelagius, v sobě kombinuje prvky moderní římskokatolické společnosti s tradiční barbarskou bojechtivostí. Jeho armády vynikají v nastražování léček a přepadů.
  Mercijské království
  Mercie se svým hlavním městem Lichfieldem se stala jedním z nejvýznamnějších anglosaských království. Služba v armádě je oblíbená a štědře placená, váleční zajatci tedy často neváhají a ochotně vstupují do mercijských služeb.
  Dánské království
  Dánové, tito zkušení mořeplavci a nájezdníci, vynikají v boji na moři i na souši. Běda kupci, který se pokusí plavit se svou lodí do severních vod – na tyto trasy si totiž činí výhradní nárok Dánové.
  Lombardské království
  Lombardové, kteří svůj původ odvozují od starého skandinávského kmene, urazili dlouhou cestu ze své domoviny, aby si nakonec založili vlastní království v Itálii. Vzhledem k jejich bohatství a vlivu jim okolní státy ochotně poskytují materiální pomoc i vlastní odvedence.
  Vestfálsko
  Obyvatelé Vestfálska nezapřou barbarský původ svých germánských předků. Vydržují si dobře vyzbrojenou armádu, která v bitvě necouvne před žádným protivníkem. Státní pokladnu zdejší panovníci plní především rabováním okolních území.
  Nové jednotky
  Všechny jednotky v rozšíření Doba Karla Velikého jsou zcela nové, aby mohly co nejlépe odrážet pokročilý způsob boje vedený v tomto období, jenž je charakteristický silně vyzbrojenou a opancéřovanou pěchotou a obecným rozšířením jízdních jednotek všech typů, zejména prvním nasazením rytířů normanského stylu.
  Celkem tu na vás čeká více než 300 nových jednotek. Budete mít možnost najímat legendární bojovníky této doby, jako jsou angličtí tháni, fyrdští sekerníci, scolští rytíři, berberští jinetes, chrti či obávaní saští válečníci se saxy.
  Únava z válčení
  Každý dobrý král musí především vědět, co všechno může po svém lidu chtít a jakou hranici již nesmí překročit. Války mezi jednotlivými královstvími mají dramatické a vážné důsledky a nelze je brát na lehkou váhu. Čím méně válek povedete, tím víc si vás bude váš národ považovat, a naopak časté a vleklé konflikty budou mít katastrofální důsledky na všeobecnou morálku a bojeschopnost armády.
  Prozíravý vládce udělá vždy vše pro to, aby rychle a rozhodně obnovil mír.
  Jedinečné události spojené s královstvím nebo příběhem
  Každá z hratelných frakcí má pro odhodlané a cílevědomé panovníky jedinečnou sadu náročných „požadavků království“. Po jejich splnění budete moci jménem svého lidu vyhlásit vznik nového království, čímž potvrdíte nebo pozměníte tok dějin.
  Jednotlivé frakce navíc v průběhu tažení čekají specifické příběhové události, které s sebou přinášejí neobyčejné úkoly a náročná rozhodnutí. Některé z těchto historií inspirovaných voleb vás povedou dál směrem k naplnění původního osudu vaší frakce, prostřednictvím jiných se však můžete vydat svou vlastní cestou
  Nové technologie a budovy
  Rozšíření Doba Karla Velikého přináší mnoho technologií a budov spojených s příslušným historickým obdobím. Především se jedná o takové, které postupně zdůrazňují rozvíjející se myšlenky feudalismu a rytířství.
  Řada budov nyní také přidává bonusy nejen své vlastní provincii, ale i sousedním oblastem, takže můžete různé geografické oblasti svého království více specializovat a vzájemně kombinovat výhody napříč svými zeměmi.
  A ačkoliv se válkám zřejmě nikdy nevyhnete, máte k dispozici i takové podmínky vítězství, jichž lze snadněji dosáhnout mírovou cestou. Sami se tedy můžete rozhodnout, zda budete vládnout železnou rukou, nebo rozumem.
  Záškodníci a dovednosti
  Vaši záškodníci nyní budou specializovanější než dříve. Vrahové, zvědové a kněží (či imámové) již tedy nemají univerzální využití, ale soustředí se na konkrétní sady dovedností, které jsou sice úžeji zaměřené, ovšem také efektivnější než dříve.
  Všichni generálové i záškodníci také mají k dispozici nové sady dovedností, jejichž jednotlivé položky jsou o poznání rozmanitější. Tím se vám nabízí možnost je postupně více rozvíjet a specializovat.
  Na závěr se ve hře nachází také nový systém armádního a námořního dědictví s bonusy, které budete získávat odměnou za využívání určitých herních stylů.
 • Přidejte komentář

  Pravidla komentářů

  Dotazy k objednávkám pište na email xzone@xzone.cz, kde vám můžeme odpovědět rychleji :)

  Děkujeme, že s ostatními hráči diskutujete slušně. Vulgární a nevhodné komentáře (např. odkazy na jiné eshopy, příspěvky mimo téma dané hry) jsou automaticky mazány.

  Komentáře (0)

 • Recenze (0)

  Koupili jste si Total War Attila Age of Charlemagne? Pomozte ostatním ve výběru a dejte vědět, jak se vám líbí!