The Sims 2: Vánoční balíček
PC

Jazyk: České titulkyČeské titulky
Kód produktu: 11614
  • Tento mini-datadisk (v originále se jmenuje Christmas Party Pack) vám p?idá do hry SIMS 2 obsah týkající se Vánoc. T?šit se m?žete na váno?ní výzdoby dom?, Halloween, po?ádání št?drého dne a také oslavu p?íchodu nového roku. Sou?ástí tohoto speciálního tématického datadisku je p?ibližn? 40 nových objekt? a t?šit se m?žete také na p?íchod samotného Santa Clause až do vašeho pokoje. Podávejte sváte?ní hostinu pro celou rodinu. Vyzdobte si sváte?n? celý d?m jmelím, pun?ochami, sn?huláky, v?nci a obrázky s vano?ními motivy. Používejte venkovní váno?ní osv?tleni, zamrzlá okna a svítící nos váno?ního soba. Oble?te se jako Santa Claus nebo paní Clausová a prožijte jejich zázra?ný príchod na Št?drý den. Uspo?ádejte novoro?ní párty a nezapome? na ohnostroj! Obsahuje 12 vánocních dark?. Jedná se o datadisk a ke hraní je nutné mít naistalovanou hru SIMS 2.
  • Diskuze dočasně vypnuta

    Své dotazy k objednávkám prosím směřujte na email obchod@gamlery.cz. Děkujeme.

    Komentáře (0)

  • Recenze (0)