The Elder Scrolls IV: Oblivion Collectors Edition
PC

Štítky: FPS, Fantasy
Jazyk: AngličtinaAngličtina
Kód produktu: 11702
(2x)
 • Kategorie

  PC / PC hry / RPG
  Kusov? omezená sb?ratelská edice hry Oblivion obsahuje:

  - Edice je v p?ekrásném rozkládacím papírovém balení (viz. foto)
  - Bonusové DVD, které obsahuje koncepty, rendery a hlavn? rozsáhlý dokument o tvorb? hry
  - Replika mince, s kterou se platí ve sv?t? The Elder Scrolls. Obrázek Septima
  - Kapesní pr?vodce sv?tem: mapy, obrázky, historie sv?ta. Ukázka dvou stránek


  P?íb?h Elder Scrolls IV: Oblivion není s p?íb?hy p?edchozích her nijak spojen. Odehrává se sice na stejném kontinent?, ale v jiné provincii - Cyrodiil. Tato oblast není tak vyprahlá jako Morrowind, jsou zde lesy, hory, bažiny a na západ? je dokonce p?ístup k oceánu. Co se tý?e ras, jsou zde všechny, které znáte z p?vodní série. Hra má drastický spád. Rozhodn? se nebudete muset obávat nudy. Po grafické stránce je hra naprosto úžasná, foto-realistická. Na technologii grafiky tv?rci pracovali celý jeden rok. Stejn? jako p?edchozí hry i Oblivion má standardn? nastavenu first-person perspektivu. Umož?uje ale také p?epnutí se do pohledu t?etí osoby. Co do rozlohy herního sv?ta je Eleder Scrolls IV v?tší než Morrowind. P?epracován byl design interface kompasu a map, a to tak, abyste dlouho netápali p?i pátrání po n?jakém zážitku. Nudné a stále se opakující cestování jaké jste mohli zažít v Morrowindu, je v Oblivion eliminováno. Upraven je rovn?ž systém získávání zkušeností. V zásad? z?stává stejný, jen je o n?co více p?izp?sobiteln?jší vašim požadavk?m (nap?. v p?ípad?, že se po ?ase hraní rozhodnete ubrat s vývojem svého hrdiny trochu jiným sm?rem než dosud). Ur?ité zm?ny zaznamenal i systém souboj?. Stále zde hrají d?ležitou roli statistiky, jsou však postaveny smyslupln?ji. Úpln? p?epsán byl systém AI. Sv?t, který vám Oblivion otev?e, je skute?n? plný života. NPC mají rozvrh na celých 24 h denn?, 7 dní v týdnu. Další vyzdvihovanou vlastností je r?znorodost hraní za p?t odlišných frakcí, do kterých se dá vstoupit. Ti záporn?ji nalad?ní se mohou stát vrahem v Dark Brotherhood, n?kdo jiný se zase za?adí mezi ?leny guildy mág?, kde se musí nau?it kouzla ze všech m?st (tam lze mimochodem koupit domy) a až poté získá p?ístup do Arcane univerzity, bude teprve sm?t za?ít kouzlit. Hrá? se také m?že stát upírem (a pak pokra?ovat v misích po vypití krve) nebo vlastnit p?edm?ty, které dovedou vzk?ísit mrtvé a využít jich coby bezmyšlenkovitých bodyguard?.
  Zdroj popisku: Tiscali Games
 • Diskuze dočasně vypnuta

  Své dotazy k objednávkám prosím směřujte na email obchod@gamlery.cz. Děkujeme.

  Komentáře (0)

 • Recenze (2)

  (Xzone.cz)
  Ověřený nákup
  • Soundtrack (ozvučení), grafika, rozlehlost (i když ne zdaleka tak jako v TET3), atmosféra, jízda na koni , vedlejší questy
  • trochu fádní a nudný příběh, stále stejná obtížnost (nepřátelé jsou vždy stejně silní jaky váš avatar, jelikož so automaticky herní systém přizpůsobuje vašim vlastnostem a vy se tudíž nemůžete nijak vycvičit a pak jít na původně nepřemožitelného protivníka), chyby v enginu, stereotypní úkoly and hlavní příběh

  Je to vynikající hra, ale bohužel jsem byl trochu zklamán jelikož jsem čekal mnohem víc od příběhu a propracovanosti. Na druhou stranu jsem se ale jinak pěkně dlouhou dobu královsky bavil a na max detaily je to krásná podívaná. Určitě si to za pár let zahraju znova za jinou postavu.

  (Xzone.cz)
  Neověřený nákup
  • Rozlehlý, uvěřitelný svět plný možností, svoboda pohybu, množství questů, velký počet profesí, zajímavé boční příběhy, které se otevírají často v guildovních questech.

  • Mince ze sběratelské edice je pěkná, knížka o historii Tamrielu taktéž.
  • Poměrně nudná hlavní příběhová linie. Některé "heroické" pasáže navíc působí dost nudně - například když nástupce trůnu svolá vojsko, aby bránilo město zatímco hráč bude ničit portál do Oblivionu, má pod svým velením stěží 20 vojáků - skutečně impozantní boj. :)

  • Hardwarové nároky.

  • Chybí kulturní rozmanitost. Jsou zde Nordové na severu v zasněžených, horských krajinách, i bažinatý jih, ale nějak chybí větší rozmanitost a atmosféra Morrowindu.

  • Nekvalitní provedení knížky o historii Tamrielu.

  Solidní zábava na mnoho hodin, po prvním dohrání však máte velmi malou motivaci hru hrát znovu.

  Celkové hodnocení vypočítáváme z ověřených i neověřených hodnocení.
  Ověřený nákup - zákazník prokazatelně zakoupil produkt u nás v obchodě.
  Neověřený nákup - nemůžeme ověřit, zda zákazník produkt zakoupil.