Dungeons and Dragons Online: Stormreach
PC

Štítky: Fantasy
Jazyk: AngličtinaAngličtina
Kód produktu: 11730
 • Kategorie

  PC / PC hry / RPG
  PC / PC hry / Online a MMORPG
  Jedná se o online hru a ke hraní je nutné platit m?sí?ní poplatky kreditní kartou 15 dolaru. U hry je 30 dní hraní zdarma.

  Jeho vývojá?i vás v rámci svého díla cht?jí pozvat do sv?ta Eberronu, konkrétn? na tajemný a nebezpe?ný kontinent zvaný Xendrik, kde vás ?eká objevování starov?kých ruin a odhalování poklad? v nich ukrytých. Na samé hranici tohoto kontinentu, v tropickém prost?edí, vyrostlo m?sto Stormreach. To už ovšem není tak bezpe?né, jako kdysi. Pár dobrodruh?, kte?í byli vysláni prozkoumat jeho okolí, se už nikdy nevrátilo, ti, kte?í p?eci jen našli cestu zp?t, pak hovo?ili cosi o smrti a destrukci... Pokud se rozhodnete dobrodružství v Dungeons and Dragons Online zú?astnit, v?zte, že si svého hrdinu budete moci vybrat z nejoblíben?jších DaD ras (Human, Elf, Halfling, Dwarf, Warforged) a t?íd (barbarian, bard, cleric, fighter, paladin, ranger, rogue, sorcerer, wizard). Do?káte se velmi ak?ních souboj?, p?i nichž budete muset projevit smysl pro taktiku, stejn? jako odvahu a fyzické schopnosti. St?edem všeho d?ní bude práv? Stormreach. Tam budete dostávat všechny úkoly a setkávat a spojovat se s dalšími hrá?i a NPC. V boji, p?i kterém uplatníte jak zbran?, tak i kouzla, se st?etnete s nejr?zn?jšími tvory a monstry (viz obrázky). Ovšem body za zabití každého z nich získávat nebudete. Ve sv?t? DaD se body získávají až za zvládnutí celé mise.
  Zdroj popisku: Tiscali Games
 • Diskuze dočasně vypnuta

  Své dotazy k objednávkám prosím směřujte na email obchod@gamlery.cz. Děkujeme.

  Komentáře (0)

 • Recenze (0)